Humor z zeszytów szkolnych

Adam Mickiewicz wykończył szkołę w Nowogródku.

Dwór Sopliców

Humor z zeszytów szkolnych