Wiesław Czermak-Nowina

Czas goi rany, ale osłabia pamięć.

Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość

Wiesław Czermak-Nowina