Aleksander Fredro

Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.

Aforyzm o smutku

Aleksander Fredro